Neutraliteit en burgerschap in een multiculturele/multireligieuze maatschappij

2019-12-12 BelgieActiviteiten

photo

“Neutraliteit en burgerschap in een multiculturele/multireligieuze maatschappij” was het thema in de Bibliotheek van Genk met als gastspreker professor Rik Torfs.

Torfs sprak voor volle zaal. Het was full house in de bibliotheek.

Rik Torfs begon met een uitleg over zijn vier punten betreffende neutraliteit en burgerschap. Van de grenzen van vrije meningsuiting tot het tasten van de mensenrechten wanneer het gaat over religie… Wat is godsdienstvrijheid en wat zijn de juridische grenzen? Bestaat neutraliteit echt? Het hoe en wat van religieus en actief pluralisme…

Is godsdienst een bedreiging voor de mensenrechten? Indien ja, wat dan met de mensenrechten want die garanderen juist het recht op geloof… Belangrijke subthema’s die zorgden voor een diepgaand gesprek in het tweede gedeelte van de avond.

photo photo photo photo photo

Loading...
Platform B - Samen Werkt

Platform B is: een organisatie die in —België— elke dag meer en meer contacten legt met vertegenwoordigers van andere levensbeschouwingen, culturen en gemeenschappen. Onze werking beoogt door gesprek en ontmoeting elkaar beter te leren kennen en gelijklopende waarden en inzet te ontdekken. Het aanvaarden van verschillen en misschien tegenstellingen in elkaars cultuur en levensbeschouwing is noodzakelijk om stappen naar elkaar toe te zetten. Platform B wil iedereen, ongeacht zijn overtuiging, zijn ras of cultuur, daadwerkelijk met elkaar in contact brengen om elkaars afkomst en eigenheid beter te leren kennen en wederzijds te respecteren. We streven ernaar dat mensen uit verschillende levensbeschouwingen en culturen elkaar meer zouden durven te benaderen om samen aan een leefbaardere maatschappij in België te bouwen.