Pastadag voor mensen in armoede

2019-06-27 Sint-TruidenActiviteiten

De leden van Platform B blijven niet stil. Voor de maandelijkse ontbijtsessie werd er vandaag een koude pasta verzorgd voor de vrijwilligers en leden van Onder Ons, een vzw dat zich inzet voor mensen en gezinnen in armoede en eenzamen. Platform B heeft als missie dialoog, wederzijds respect, tolerantie, begrip, vrede en samenwerking tussen mensen met verschillende achtergronden te stimuleren. Zowel civiele initiatieven als doeltreffende beleidsmaatregelen zijn noodzakelijk om het samen-leven in onze steeds diversere maatschappij te garanderen. De vrijwilligers van Platform B zijn bezield door een geest van dienstbaarheid. Na de succesvolle iftaravond in mei was dit alweer een prachtig initiatief waarbij dialoog en sociale cohesie de belangrijkste ingrediënten waren.

photo photo photo photo photo photo photo

Loading...
Platform B - Samen Werkt

Platform B is: een organisatie die in —België— elke dag meer en meer contacten legt met vertegenwoordigers van andere levensbeschouwingen, culturen en gemeenschappen. Onze werking beoogt door gesprek en ontmoeting elkaar beter te leren kennen en gelijklopende waarden en inzet te ontdekken. Het aanvaarden van verschillen en misschien tegenstellingen in elkaars cultuur en levensbeschouwing is noodzakelijk om stappen naar elkaar toe te zetten. Platform B wil iedereen, ongeacht zijn overtuiging, zijn ras of cultuur, daadwerkelijk met elkaar in contact brengen om elkaars afkomst en eigenheid beter te leren kennen en wederzijds te respecteren. We streven ernaar dat mensen uit verschillende levensbeschouwingen en culturen elkaar meer zouden durven te benaderen om samen aan een leefbaardere maatschappij in België te bouwen.