“De limieten van de pacificatiepolitiek en de politieke geschiedenis van België”

2019-04-24 UHasseltActiviteiten

photo

Woensdag 24 april 2019 was prof. Johan Ackaert, decaan van de Faculteit rechten van de UHasselt onze gastspreker. In aanloop van de naderende verkiezingen bracht hij meer inhoud en duiding over de politieke geschiedenis en de verzuiling van België. Een interessant topic omdat we zoveel kleuren zien in de politiek en toch het achterliggend idee niet direct merken. Politiek gaat niet alleen over partijen en het parlement, maar ook over drukkingsgroepen, sociale en economische factoren. Prof. Ackaert bracht in zijn uiteenzetting enerzijds een historisch perspectief hierover maar had het ook over de (actuele) spanningen en conflicten zoals:

  • Levensbeschouwelijke conflicten
  • Sociaal-economische conflicten
  • Communautaire conflicten

photo photo photo photo photo photo

Loading...
Platform B - Samen Werkt

Platform B is: een organisatie die in —België— elke dag meer en meer contacten legt met vertegenwoordigers van andere levensbeschouwingen, culturen en gemeenschappen. Onze werking beoogt door gesprek en ontmoeting elkaar beter te leren kennen en gelijklopende waarden en inzet te ontdekken. Het aanvaarden van verschillen en misschien tegenstellingen in elkaars cultuur en levensbeschouwing is noodzakelijk om stappen naar elkaar toe te zetten. Platform B wil iedereen, ongeacht zijn overtuiging, zijn ras of cultuur, daadwerkelijk met elkaar in contact brengen om elkaars afkomst en eigenheid beter te leren kennen en wederzijds te respecteren. We streven ernaar dat mensen uit verschillende levensbeschouwingen en culturen elkaar meer zouden durven te benaderen om samen aan een leefbaardere maatschappij in België te bouwen.